‘Cabinet shouldn’t exceed 18 ministers’

19
2699
Parliament passed the Constitution Amendment No. 1 Bill. This is despite that the amendments had been rejected during public hearings on the Bill

ECONOMIST Gift Mugano said President Emmerson Mnangagwa can only turn around the economy if he has a lean and robust Cabinet of not more that 18 ministers, mostly technocrats.
This came as MPs will be sworn-in tomorrow, after which Mnangagwa will announce his Cabinet.

BY VENERANDA LANGA

Speaking during a Mass Public Opinion Institute discussion last Thursday, Mugano, who is the executive director of African Economic Development Strategies, said Mnangagwa must avoid appointing lawyers as Finance ministers as they were not good for the job.

“For 38 years, there was no stability in the economy because of politics, and we experienced an economic meltdown when war veterans were paid hefty packages, when Zimbabwe took part in the war in the Democratic Republic of Congo, the land reform and the MDC formation in 2000 which brought a lot of fighting with government.”

Mugano said Mnangagwa’s success will depend largely on the calibre of ministers that he will appoint.

“We should have a Minister of Finance who is an economist, not a lawyer because they will not understand what I am talking about.

“From 2009, we had a cumulative trade deficit of $30 billion, and our exports were $2,8 billion and imports $6 billion. We were importing maize through corruption because the price of maize is $390 (a tonne) and politicians were bringing maize from Zambia without doing any farming and selling it at $390.”

He said Zimbabwe performed dismally in attracting foreign direct investment (FDI), while countries like Mozambique got $5 billion FDIs annually and Zimbabwe received $250 million.

Mugano said the government was bringing in “Chinese masquerading as investors, yet they opened supermarkets selling slippers”.

“The economy is in intensive care (unit) and what the new government promised was to amend the indigenisation law which they did, reform State enterprises and parastatals, deal with corruption – but nothing has been done, and we hear about investment deals but I checked for evidence and I did not find it. We only see ground- breaking ceremonies for small companies.”

Mugano said there was need for behavioural change in government and an end to corruption and laziness.

“If you see them putting a lawyer as Finance minister, you must know that we are in trouble. There are many economists in Zanu PF and technocrats. There is nothing magical that can be done by someone who is Finance minister, yet he did not study economics,” he said.

19 COMMENTS

 1. Comment…Ministers are appointed at the pleasure of the president hence its not performance related. The president is free to appoint anybody in any position.

 2. Iwe Anonymous uri munhu rudziiko you always oppose everything in your favour of ZANU PFuuu that has caused us so much suffering, loss of our pensions, life insurance policies and life savings all going up in smoke in the last 39 years. Zvako kana zvirikukuitira its evidently because of corruption as you are part of the system.

 3. Comment…….Zvisineyi vaMugano vasiri muHurumende, asi mawonero anguwo ndinowona zvavataura zvinemusoro. Hongu dzimwe nguva vanogona kuva munhu arikutsvaka basa muHurumende, asi vapa pfungwa dzakanaka chaizvo. Kungoti iniwo
  ndinofunga kuti Mutungamiri wanyika vakaisa Makurukota asingadariki GUMI neSHANU, pasina vatevedzeri kana zvichinge zvakakodzera kusava nevatevedzeri vangagona chose. Ana Mabharani sezvo ndinowona ndivo vane basa guru kuMapazi eHurumende. Uyezve vaMiririri venyika vanoshandira kune dzimwe nyika ngavatapudzwewo.

 4. Zvisineyi vaMugano vasiri muHurumende, asi mawonero anguwo ndinowona zvavataura zvinemusoro. Hongu dzimwe nguva vanogona kuva munhu arikutsvaka basa muHurumende, asi vapa pfungwa dzakanaka chaizvo. Kungoti iniwo
  ndinofunga kuti Mutungamiri wanyika vakaisa Makurukota asingadariki GUMI neSHANU, pasina vatevedzeri kana zvichinge zvakakodzera kusava nevatevedzeri vangagona chose. Ana Mabharani sezvo ndinowona ndivo vane basa guru kuMapazi eHurumende. Uyezve vaMiririri venyika vanoshandira kune dzimwe nyika ngavatapudzwewo.

  • haa hapana musoro apa. kusurirana kwemakudo uku. economist anozivira kushanda nekuchengetedzwa kwemari kubva kupi. ndeipi company pasi pano rese ine value kana sustainability ne musoro ina economist pa homwe ye mari. please ti kwanirei vaMugano. kana mashaya zvekutaura nyararai.

 5. To support the number of ministers to be appointed, one needs to tell us the criteria they are using so that we debate the view. Mere mention that 18 ministers or less will kick start the economy is not good enough info. We need to know the proposed ministries and why, the ones that should merge and why, etc.

 6. Would suggest he does away with deputies coz when the minister is away the deputy never acts in his/her place. Better still, appoint one deputy for two ministries. Food for thought.

 7. I if I was president I would have only 7 ministries. These being Ministry of Defence and state security, Ministry of Foreign and Interior affairs, Ministry of Agriculture and Natural Resources, Ministry of Commerce and Finance, Ministry of Transport,Energy and Communication and lastly Ministry of Education, Social Services and Manpower development.

 8. Even 18 is a stretch for a poor country with no economy to talk about.15 will be ideal The problem is these leaders do not care at all and therefore expect all sorts of ministers to be appointed, the number could be between 25 and 30.

 9. Comment…#G40 ipa dzakowo pfungwa. Kwete kungoshora. Nyika ahisi nyika yevatungamiriri chete. Asi nyika vanhu uye mazano anobva muvanhu. Asizve zvichinzi pangwa zano unerakowo. Zivazve
  kuti nyika yose hayikwane mumba yeParamende kuti ipe mazano. Nekudaro, munhu wese akodzero dzekupawo dzake pfungwa pano. NEKUTI NYIKA VANHU. UYE APANA WENYAMA ANOZIVA ZVOSE. KUNZE KWAJEHOVAH SAMASIMBA. UYEZVE AKANGWARA ANOTORAWO MAZANO KUBVA KUVAGARISANI VAKE.

 10. the party that wins decides what it wants without any objection whatever they decide it should not be of concern to the losers

 11. Newsday is awash now with Zanupf spooks masquerading as general public commentaries. We know zanu funded IT gurus to invade all social media and oppose anyone criticising govt. This speaks to a culture of intolerance and a false new dispensation.

 12. Comment…Nyika haisi yevakakunda kana vakakundwa chete. Uye Mutungamiri avepo ahasi Mutungamiri wevakakunda chete, asi kuti vakakunda nevakakundwa vose. Zvekuti vaChamisa kana vane zvinoda signature yaPresident vanotowana signature yavaE.D.M. Zvisineyi varikuramba zvavo. Hama dzavo dzose dzinopinda paPresidential schoolarships vanoita sign ndiva E.D.M. Nekudaro kana webato rakakundwa apa zano rakanaka, uyo aripanyanga akarishandisa pobuda goho rakana, anoita mbiri ndiashandisa zano kwete mupi wezano. Kuva kuboka rinokwidzadza hazvirevi wavamhanhu. NDIYANI MUNYIKA MUNO ASINA HAMA INOTSIGIRA MDC-A, NPF, ZANU PF KANA MAMWE MAPATO EZVEMATONGERWO ENYIKA. Vane veZimbabwe, panayi mazano nyika ibudirire. #KID. ukaudzwa nemunhu asiri webato rako kuti zhira yaurikuenda nayo ine ROVAMBIRA unoramba uchienda nayo here?

 13. I agree. ED won the elections let him exercise his duties peacefully and without undue influence. He need a team that can help him achieve his promises to the nation. Note “HIS”. When he puts a medical doctor as mines minister he knows very well that he can get his desired results out of that. So never be fooled. Ed Pfeeeeeeeeeeeee

 14. Comment…@KID, luzers can also rescue the winners. Remember ViICTOR MATEMADANDA AND DOUGLAS MAHIYA WERE RESCUED BY NERO CHAMISA AND TEAM IN 2017. That’s politics. Dayi vaviri ava mabondo akatopfukutwa. Izvi zvinondiratidza kuti vezvematongerwo enyika zvikomo zvinotambidzana mhute. Asi isu vatsigiri vasina zvigaro hatizviwone, ndisu tinobva tada kugeza ukama nesipo setsvina. Tisingadi kunzwa zano kubva kuvatsigiri verimwe bato.

Comments are closed.