‘Gweru preachers tell congregants to stop taking ARVs’

A WORRYING trend is emerging in Gweru, where preachers claim to be curing HIV and Aids and are advising followers to stop taking anti-retroviral drugs, minutes of a recent Gweru magistrates’ Victim Friendly Court (VFC) sub-committee meeting reveal.

BY STEPHEN CHADENGA

According to the VFC sub-committee, on the lessons learnt in 2017, there were cases where churches and religious leaders put the lives of their followers at risk by hoodwinking them into dropping their ARV regimens purporting that they have been spiritually cured.

“In 2017, we also learnt about some churches or religious groups, which were advising their congregants to stop taking anti-retroviral drugs after going through a process of spiritual healing,” minutes of the meeting held on March 23 read.

“Unfortunately, because of this misinformation, those members end up dying because currently HIV and Aids cannot be cured.

Statistics show that since 2006, more than 300 000 deaths have been averted due to access to anti-retroviral therapy, with more than 49 000 deaths prevented in 2016 alone.
In 2014, Health and Child Care minister David Parirenyatwa warned prophets to desist from telling people living with HIV and those suffering from other ailments from taking drugs.

Although at the time Parirenyatwa urged government to come up with legal instruments to curb such a practice, to date, no law has been crafted against people who claim to cure HIV and Aids.

Popular preachers in the country have been known for dishing out “holy” oil, which they claim can cure various ailments.

Do you have a coronavirus story? You can email us on: news@alphamedia.co.zw


7 Comments

 1. The lying Makandiwa is one well-known culprit who has claimed to heal people with HIV through prayer.

 2. stupid stupid you do it at your own peril but i am made to believe the fakey magaya never did that mistake of advising people against taking their prescribed drugs which is a big plus for him

 3. I dont believe this report. Its a report based on heresay and nothing more. Very poor reporting. If the reporter has solid facts he or she should give us specific details like names of churches and preachers involved, dates etc.

 4. Zvakozvenyuhazvirehwimayivepi Mazivazvangumhakayakora

  Comment…Kana wakatorwa ropa zvikaonekwa kuti rinechirwere, kana warapwaka neminana, unodzokeraka kune uyo akaona, kunoongororwazve ropa, nevakaoongorora vakaona chirwere. Nekuti chirwere achina kubatwa neminanaka. Akuna Chiremba kana muporofita anorapa chirwere chakabatwa nemumwe. Kana vemweya vachirapaka, ngavasamirira kuitirwa test nezvipatara. Ngavaite vega dzavo ongororo dzeropa. Voudza munhu kuti ane kana ahana. Kana vasingagone kuoongorora ropa,zvoreva, havagone kupedza aids/hiv. Vanhuwe, ngatisanyeperwe nezviprorofita
  zvemanomano izvi zvatekeshera nenyika
  Hanzvadzi yangu yakafa yaipinda UFIC, musi wa15 Jun 2013, anyeperwazve. Apa ayitovawo mukoti akanga adzidza basa. Zvinorwadza. Kunyepa chitadzo kuna Jehovah. Zviporofita izvi zvinonepa. Zvimwe zvakati vaMugabe vachafa musi wakati. Asi nanhasi variko kumba kwavo. Vamwewo vakati, vaMugabe vachatonga
  kusvika vafa. Asi nhasi vave pamudya ndigere. Pandenge yeMalayasia, vanonzi
  vaporofita vakuru vakati, irikwakati. Vamwe vakati ichawanikwa mushure memazuva akati. Asi nanhasi, ndenge tsakata nevanhu vose. Mamwe akati mimwedzi yakati, mari fasha US$ mumabhanga. Asi nazvino, vanhu takutoraro papaurwa nacho chatanga ichi, tiripo pamitsara. Mvurawo yakapedza payo. Mamwe maporofita anzwa nekubirwawo. Asi vanotadza kuona zvisati zvaikita. Wongororo dzotozoitwa nemapurisa, mbavha dzobatwa. Zvino tatarisana nesarudzo,
  mayihwe, tonzwiririra. Ngana panyanga. Ayiwa ndiyonini. Kwete ndewoyoyo. Zvimwe ngatingoti, ZVIUYA ZVIRI MBERI.

 5. Yaa ndovanaMakandiwa vane mbiri yekunyepera vanhu kuti vanonamatira vanhu vane chirwere chakaita seHIV ne cancer vachipora but hapana kana mumwe akanamatirwa naMakandiwa pazvirwere izvozvi akapora.

 6. he must be arrested pronto. fool! these fake pastors and prophets are now a menace in this country.

 7. kutaura kwamusina kuswera

Comments are closed.