‘My wife apologised for being raped by bishop’

THE husband to one of the women allegedly raped by Abundant Global Life Ministries founder Bishop Danmore Magorimbo yesterday told Harare magistrate Adonia Masawi that his wife apologised to him for having sexual intercourse with the cleric.

Speaking during cross-examination by Magorimbo’s lawyer, Witness Chinyama, the man, however, admitted that a rape victim would under normal circumstances not apologise to society.

Chinyama said it did not make sense that the woman would apologise for having been raped.

Asked what he did after learning that his wife had had sexual intercourse with her pastor, the man said he did not take any action against her, but sought legal help.

He also told the court that he asked his wife to write a report and he went through it before it was presented to his lawyers.

He said initially when he asked his wife if she had had intercourse with Magorimbo, she denied it, but he was later told by his lawyers after listening to the audio conversation that there were criminal elements in the conversation.

The incident is said to have occurred in April last year at the church’s premises in Belvedere where Magorimbo allegedly approached the woman who was in the prayer room and told her he wanted to chase out evil spirits planted into her by her husband during sex before inviting her to his office.

Magorimbo was allegedly helped to rape the woman by his head intercessor and co-accused Leeshalow Kambiro.

Magorimbo allegedly repeated the act again the following day, saying she needed a second dose of the anointing before Kambiro threatened the woman not to make the matter public otherwise she risked the wrath of God.

The matter is expected to continue on Monday with two other witnesses expected to testify during the trial.

11 Comments

 1. So the Bishop released his sex demon and addiction to this woman. She was so demonized and opt to confess to lighten the grip of the sex demon. Yekuba inonaka because you are on an adrenalin high. If this woman kept saying munoiteyiko nhai aBishop. Hamunyari here murume mukuru. Imi a Bishop munoiteiko? A bishop kani nhai a bishop kani. Munoiteiko imi a Bishop. Yapinda kani, chiisayi yesi. Ofemera mudenga, achikodzonga chiwuno. Ivo vaBishop vagaregedza here vanakirwa zvavo. Musvondo kunamata saka vanhu vese ngavazive kuti vauya kusvondo kuzonamata nekurumbidza Mwari wedu. Aya ma man made extra curricula activities pasi mhuri isati yaparara.

  1. Well what happens if one of the prophets ataura kuti mweya wati Joseph ngaroore Josephine. I guess there isn’t much of a choice in your congregation.

   1. Mufana haunzwisisi iwe. Kana mweya waratidza zvinongo fambiswa nenzira yacho.

  2. Vanhu majaira kuseka bveni asi Gudo haridyi usiku. Dai arimudzimai wangu aka k wirwa naBishop, oto peka mbasha dzake. Apedza mabox mutrunk remotokari. Mai nhiya toyenda kwaBishop. Mabox toisa padoor. Zibakatwa riri muruwoko togogodza. VaBishop tonovati tauya nehure renyu, ayewa garai zvenyu mese uye vana vamuchaita. Bakatwa rinetenge rarova statement yekuti game over. ABhishop kutomugamuchira ini ndodzokera kumana kwangu.

  3. Vanhu majaira kuseka bveni asi Gudo haridyi usiku. Dai arimudzimai wangu aka k wirwa naBishop, oto peka mbasha dzake. Apedza mabox mutrunk remotokari. Mai nhiya toyenda kwaBishop. Mabox toisa padoor. Zibakatwa riri muruwoko togogodza. VaBishop tonovati tauya nemukadzi wenyu, ayewa garai zvenyu mese uye vana vamuchaita. Bakatwa rinetenge rarova statement yekuti game over. ABhishop kutomugamuchira ini ndodzokera kumana kwangu.

 2. Kwedu vanaDzibaba vanopfeka underwear mbiri kuitira kuti kana yamira isazvimbe yogara zvayo yakavata. Madzimai ese vanopfeka nika, uye mudhebhe pasi pedress semaIndians. Sungano rose tobvumirana kunamata, kutaura nendimi uye kana paneareva shoko tese tongoti hemeni. Hapana anombofunga choupombwe. Gungano rose totaurira kuti pasi necheupombe nokuti ukadaro unoita ngwirikwiti rechakauya. Haurarame asi kufa tokuviga six feet muvhu, vese vongoti hemeni!!! Germination Baba, germination, hemeni!!!

 3. Predator drone

  hayaya,kikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.

 4. As this satanic evidence is pouring out for all to see, those seared with a hot iron in the father-son(mwana wemuporofita) demon will hear, sea and speak no evil. These are those talked of by he Apostle Paul that “God sends them a spirit of dissillussionment, so that they believe the lie” 2 Thessalonians 2:9-10. Where there are carcases, vultures gather. Thus the proverbial “broad highway and wide gate” that leads to eternal destruction. Come out of her my people!

 5. Im beginning to doubt these churches

 6. THESE thrilling live commentaries from the Pentecostal gatherings need a PUBLISHER.

 7. Machechi enyu awa???? Hee I get my powers from the spiritual father in Ghana hee njani njani. Powers only come from God not mvura nezvimafuta zvinotengeswa dhora dhora izvi! Kurai mumweya anhu aMwari!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *