Man of cloth up for rape

11
811

A SELF-PROCLAIMED Chitungwiza prophet recently appeared before Magistrate Lazarus Murendo facing charges of raping a female client who had visited his residence seeking spiritual healing.

VIMBAI MARUFU

Innocent Kamuta (31), who is popularly known as Madzibaba Wishborne of St Mary’s in Chitungwiza, was not asked to plead to the charges when he appeared at Chitungwiza Magistrates’ Court last week.

The State alleges that on October 5 last year at around 2pm, a 24-year-old woman visited Kamuta’s residence seeking spiritual deliverance.

The complainant was allegedly asked to kneel on the floor with her eyes closed while Kamuta prayed for her.

During the prayer session, Kamuta allegedly placed his hands on her head, pushed her to the floor and raped her.

The court heard that the woman screamed for help, but no one came to her rescue. After the alleged rape, the woman went home and narrated the ordeal to her co-tenant.

The complainant later fell sick, forcing her to divulge the abuse to her uncle who advised her to report the matter to police, leading to Kamuta’s arrest. Kamuta was remanded in custody to February 7 for trial.

11 COMMENTS

  1. Ngavakwirwe kani vanhu ava coz vari lazy havadi kutsvaga Mwari vachida maprofita plus azozviburitsa pachena nekuti anga arwara akadii kungoenda kumapurisa paakabva “kushandirwa”.Gumbura aka recruiter zveshuwa

  2. Nyangadzi yamira panzvimbo tsvene.ladies should avoid visiting pastors and prophets being alone. should seek company of someone.how can one trust a hyena to shepherd the flock

  3. Kazhinji kushaya Faith ndokunoita kuti vmwe vkadzi vzonosangana nema Rape iwayo kuma profiter.nokuti kutaura chokwadi ukazviwanisa mukana weku zvivharira mumba uri wega na mwari wke ozvinamatira kna pachidiwa Repent or fasting oita zvese zvechokwadi Mwari havamboku rasisa Havana kufana nesu. vnhu venyama inoora.kushaya faith madzimai ngativei ne faith.inga kna mu bible maknzi kunyangwe zvitadzo zvako zvaka tsvuka se ropa ndichazvichenesa semazaya echando.hazvina kunzi enda kuprofita ndozvichenesera ikoko aiwa vaito udza ini newe asi kuti zvinoda mabvi ako nemuromo wko nokuti ndiwe unoziva zviri kukunetsa mumoyo mko nezvaunoda kuti mwari vkuitire kwete muprofet.

Comments are closed.