Komichi defence accuses witness of ‘faulty memory’

5
438

ZIMBABWE Electoral Commission (Zec) deputy director of public relations Tendai Pamire yesterday said he was unable to recall details concerning the ballot papers allegedly found in MDC–T chief elections agent Morgan Komichi’s possession.

PHILLIP CHIDAVAENZI

Under cross–examination by defence counsel Alec Muchadehama in Komichi’s trial, Pamire said he never handled the stray ballots and neither did he take a close look at them.

Pamire told magistrate Tendai Mabwe that he did not check whether or not the ballots were marked.

After Muchadehama indicated that Pamire had said in his statement to the police that there were three ballot papers marked in favour of MDC –T candidates, the Zec official said it was merely a declaration of what had transpired during a meeting at Zec following the presentation of the ballots to the commission.

“The statement was alluded to during discussions in the meeting, but personally I didn’t handle them (the ballots),” he said.

Pamire, who is the second State witness in the case, also told the court that he was not part of the special vote processing team, but his brief was merely confined to how the ballot papers used were presented.

“I never handled the envelopes or ballots at any stage,” he said. “I was not part of the special vote processing.”

Muchadehama argued that all the answers provided by Pamire proved that the Zec official could no longer remember what happened on the day in question. He said what Pamire was saying pointed to a faulty memory, personal opinions and assumptions.

Charges against Komichi arose on July 28, after he allegedly misrepresented that a sealed tamper-proof envelope with a special vote ballot paper had been picked at the Harare International Conference Centre where the special vote was being processed. The conduct, according to the State, was in contravention of the Electoral Act.

Investigations showed that the recipient of the ballots, one Constable Mugove Chiginya, had allegedly failed to vote in the special voting exercise as his name had not been called out by the presiding officer. It also emerged that the policeman had been registered to vote at three other different polling stations in Harare.

The trial continues today.

5 COMMENTS

  1. Zvino hamunyari. Kubirira vanhu uku movasunga. Munonyadzisa imi. I have been in some rural areas, its a shame that this zpf stole the election. Many were surprised that zpf won in those constituencies. They are not happy with you zpf. One thing being mentioned is corruption by traditional leaders. Most chiefs and headman are corrupt and are asking their subjects to pay cattle or goats to them for no case. Vese vanoda zpf imbavha dziri kudya nedzimwe mbavha dzemuhurumende sana chombo. Mwari vari kukuonai, tachema nemi, misodzi yedu haiviri pasi nhando. Muchasiyira vana venyu dambudziko. Muri yeZimbabwe, ngatirambei tiri pamunamato Mwari vanotinzwa manjemanje. Uyu musiyei akadaro atonge zveginya tingamudii? Tingapedzwe tese nemhondi idzi.

    • Kana neniwo ndagaya
      Vanhu vanohwanda nekuti mutungamiri anogadzwa namwari musaite kunge masascum. Madzimambo ndiwo akanyorwa mumagwaro echikritsu kuti anogadzwa naMwari. Mwari haagadze mbavha nemhondi. Ngavatonge tione. Isu miromo yedu zii. Hanzi tarira uone ruoko rwaMwari.[Witness the hand of God] Ngavaite Chikabinet chavo chembavha nenhubu. Nxaaa Ndazongawo manje.!

  2. Ko kabinet iripiko nhai makomuredhi.. exit package yachematama ndoyomhanyirwa kutaurwa. Tsvee zvekuronga maMinisters.. ko asi hatina here vekuisa tingodzokorora hedu vekudhara. Madhara vechiki….Nathan, Mutasa, Msipa, vese ivavo madharapfanha. Vanoita

  3. Zvako iwe vacuum , kana zvanetsa vomboisawo vaye vambenge vakazorora, saana mumbengegwi, msipa, july moyo , hungwe, etc. kungochinjanisa chete kusvika zvaita

Comments are closed.